Priser og betingelser

Prisene våre blir kalkulert utfra forventet tidsbruk og forventet kilometerforbruk. Eventuelle bompasseringer, fergefrakt og overnattinger har også innvirkning på prisen. Det er derfor viktig at du opplyser om alle planer du har for akkurat din transport. Dersom du har fått en pris, og deretter foretar valg som forlenger turen, kan dette øke prisen. Dersom du ønsker å forlenge en avtalt tur må du ta kontakt med oss på forhånd.

Hvordan oppnå rabatt? Dersom du skal ha flere repeterende turer på samme bestilling, kan du oppnå rabatt. Jo mer opplysninger du kan komme med tidlig i prosessen, dess bedre kan vi bistå deg med vår kompetanse på transport. Vi hører gjerne fra deg!

Vi gir deg gjerne et uforpliktende pristilbud. Ta kontakt her!

– for farande fant –